PROIECT POR 2014-2020 Proiect POR 2014 2020

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

Proiect: CONSTRUIRE HALE DE PRODUCTIE SI DOTARI CU ECHIPAMENTE”, SMIS 136356

PROIECT POR 2014-2020 macheta 2

Societatea RESONANCE DISTRIBUTION SRL cu sediul in Municipiul Iasi, Judet Iasi, implementeaza incepand cu data de 21.09.2021, data semnarii contractului de finantare, proiectul cu titlul „CONSTRUIRE HALE DE PRODUCTIE SI DOTARI CU ECHIPAMENTE”, cod SMIS 136356. Valoarea totala a proiectului este de 5.925.175,16 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 2.690.459,13 lei si valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 474.786,88 lei.

Proiectul se implementeaza la punctul de lucru al societatii, situat in Sat Bratuleni, Comuna Miroslava, Str. Principala, nr.37A, Judet Iasi, incepand cu  data de 21.09.2021 pe o perioada de 24 de luni, pana la data de 20.09.2023.

Obiectivul general al proiectului de investitie îl reprezinta cresterea competitivitatii societatii RESONANCE DISTRIBUTION SRL si consolidarea pozitiei pe piata de profil.

Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului general al Programului Operational Regional 20014-2020 de crestere a competitivitatii economice si imbunatatire a conditiilor de viata ale comunitatii locale si regionale, prin cresterea competitivitatii si productivitatii solicitantului prin investitii in tehnologie moderna si obiectivului general al programelor 2021-2027 de crestere competitivitate IMM.

Indeplinirea obiectivului general va contribui la sprijinirea dezvoltarii economice, la consolidarea pozitiei pe piata a IMM-ului si imbunatatirea mediului de afaceri regional.

Prezentul proiect de investitie propune extinderea capacitatii de productie existente  concomitent cu diversificarea portofoliului de produse fabricate- tablouri electrice, cu puteri mai mari.

In acest sens, prin proiect se propune realizarea a doua hale de productie metalice la punctul de lucru din  Parcul Tehnologic Mirsolava, fiecare hala de productie avand suprafata construita de 535mp. In cele doua hale de productie se va desfasura fluxul de fabricare tablouri electrice, din momentul proiectarii produsului pana in etapa de etichetare si ambalare finala pentru a fi livrate la client. Fiecare produs necesita proiectare individuala, avand in vedere ca produsele fabricate sunt produse pe baza de comanda primita de la client.

Astfel,  investitia  continua  in echipamente şi adaptarea la noile cerinţe ale pieţei sunt de interes maxim pentru RESONANCE DISTRIBUTION SRL si pentru a putea penetra pe piete noi cu produse de calitate superioara care sa satisfacă cele mai exigente nevoi.

Proiectul de investitii al firmei RESONANCE DISTRIBUTION SRL contribuie la dezvoltarea sectorului IMM-urilor din domeniul productiei, la cresterea nivelului de competitivitate al regiunii printr-o constructie noua cu destinatie productie, achizitionarea de active si crearea de noi locuri de munca, care permit obtinerea de produse noi si dezvoltarea de procese tehnologice noi.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Extinderea capacitatii de productie in fabricarea de tablouri electrice cu puteri cuprinse intre 200A- 2000A
  2. Diversificarea portofoliului de produse prin introducerea de produse noi in gama sortimentala de tablouri electrice, respectiv, cu putere intre 2500A si 6300A
  3. Realizarea unui flux de fabricatie competitiv pentru tablouri electrice intr-o noua infrastructura de productie

 

Rezultatele proiectului:

  1. Cresterea volumului de tablouri electrice de la 665 bucati in 2019 la 669 de bucati la finalul exercitiului financiar ulterior anului in care se finalizeaza implementarea proiectului
  2. Realizarea de tablouri electrice cu puteri cuprinse intre 2500 A si 6300A, care vor completa gama sortimentala existenta
  3. Construirea a doua hale de productie si dotarea cu echipamente specifice:

– echipamente cu montaj aferente lucrarilor de constructie

– echipamente pentru producerea de energie regenerabila

– echipamente specifice codului CAEN 2712 “Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii”

– echipamente informatice, de comunicatii si birotica

– dotari – mobilier specific

– active necorporale: software de proiectare produse si de management activitate de productie

  1. Crearea unui loc de munca din categorie defavorizata, pe pozitia de electrician

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, precum si catre site-ul web al Programului Operational Regional 2014-2020, www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.